Zátěžové EKG

Od roku 2021 bude naše pracoviště provádět zátěžové EKG vyšetření u dětí a dospívajících s podezřením na vzácnější srdeční onemocnění nebo v rámci kontrol po operacích vrozených srdečních vad. Vyšetření umožňuje odhalit ischemické změny na EKG, poruchy rytmu nebo nepřiměřenou tlakovou reakci při postupně zvyšované fyzické zátěži na bicyklovém ergometru. Součástí protokolu je kontinuální měření saturace kyslíkem.

Ve výjimečných případech lze toto vyšetření provést v rámci vyšetření výkonnostního sportovce na vyžádání.

Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou (viz. ceník).