Ceník prováděných vyšetření nehrazených pojišťovnou

Specializované prenatální vyšetření srdce plodu 1.200 Kč
Klidové EKG u sportovců 400 Kč
Zátěžové EKG u sportovců 1.500 Kč
Echokardiografické vyšetření na vyžádání 1.500 Kč
Komplexní vyšetření + klidové EKG + echokardiografie 2.500 Kč
Holter EKG / 24h 1.200 Kč
Holter monitor TK 700 Kč