Ceník prováděných vyšetření nehrazených pojišťovnou

Specializované prenatální vyšetření srdce plodu 1.200 Kč
Klidové EKG u sportovců 300 Kč
Zátěžové EKG u sportovců 1.500 Kč
Echokardiografické vyšetření na vyžádání 1.200 Kč
Komplexní vyšetření klidové EKG + echokardiografie 1.500 Kč