Prenatální diagnostika srdečních vad

Prenatální diagnostika vrozených srdečních vad a arytmií plodu

Toto specializované vyšetření provádíme u rizikových těhotných mezi 20. až 24.týdnem těhotenství.  Je zaměřeno na podrobnou anatomii srdeční včetně diagnostiky poruch srdečního rytmu plodu. 

Při zjištění srdeční vady je součástí vyšetření konzultace s rodiči zaměřená na životní prognózu a možnosti léčby srdeční vady. 

Dlouholetá  těsná spolupráce se specializovaným pracovištěm Dětského kardiocentra  Fakultní nemocnice v Praze Motole  je garancí  nejlepší možné léčby novorozence se srdeční vadou.  

V jakých případech by mělo být toto vyšetření provedeno ?

 • vždy při abnormálním nebo nepřehledném nálezu v rámci screeningového vyšetření  
 • při zjištění nepravidelnosti srdečního rytmu plodu
 • přítomnost jiné vrozené vývojové vady plodu
 • chromozomální vada plodu
 • přítomnost výpotku u plodu 
 • vícečetné těhotenství 

Existují též indikační rizikové faktory ze strany matky: 

 • metabolické vady -  cukrovka aj.
 • užívání léků v graviditě  
 • asistovaná reprodukce 
 • infekce v těhotenství  
 • autoimunitní onemocnění - systémový lupus erytematodes aj.
 • geneticky podmíněná onemocnění - Marfanův syndrom aj.

pozn: Výše uvedené indikace vychází z oficiálních doporučení gynekologicko-porodnických a kardiologických společností (ISUOG, AEPC, AHA, ČKS ). 

Nadstandardní prenatální vyšetření srdce plodu 

Na vyžádání provádíme podrobné vyšetření srdce plodu mezi 20. až 24.týdnem těhotenství jako nadstandardní za přímou úhradu (viz. ceník).