Preventivní vyšetření klidového EKG u sportovců

Dle vyhlášky MZ 391/2013 Sb. je u dětí , které organizovaně sportují ve sportovních oddílech, předepsáno provedení  klidového EKG při vstupním vyšetření.  Důvodem je snaha snížit riziko náhlé srdeční příhody během sportovní zátěže  u dítěte s  dosud nepoznanou srdeční patologií.

Ve výjimečných případech lze na vyžádání provést  komplexní vyšetření sportovce obsahující fyzikální vyšetření, klidové EKG a ultrazvukové vyšetření srdce.

Tato vyšetření nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou (viz. ceník).