Test na nakloněné rovině

Od roku 2021 je na našem pracovišti k dispozici specializované funkční vyšetření dětí a adolescentů s nejasnými kolapsovými stavy. Vyšetřovací protokol využívající speciálního sklopného lůžka s kontinuálním záznamem EKG a tlakovým monitorem zkvalitňuje diagnostiku příčin kolapsových stavů a možnosti léčby.

objednat
online