Poruchy srdečního rytmu u dětí

Poruchy srdečního rytmu jsou v dětském věku většinou nezávažné, mohou se však vyskytnout i formy ohrožující dítě na životě. Detailní vyšetření s přesným určením typu arytmie a nastavením odpovídající léčby jsou nedílnou součástí činnosti našeho pracoviště. Dlouhodobá spolupráce s Dětským kardiocentrem FN Praha-Motol nám umožňuje pečovat o děti s kardiostimulátorem nebo po katetrizační léčbě arytmií. 

Holterovská monitorace EKG / 24 - 48 hodin

Tato neinvazivní metoda umožňuje ambulantní monitoring srdeční frekvence  v případě podezření na poruchy rytmu, nejasných kolapsových stavech, bolestech na hrudi  apod. Je využívána  ke zhodnocení účinnosti zavedené antiarytmické léčby a v rámci pravidelných kontrol u dětí po operacích srdečních vad.