Diagnostika vrozených srdečních vad u dětí od narození do 18.roku

Spektrum vrozených srdečních vad je velmi pestré, od nevýznamných srdečních šelestů až po velmi závažné vady ohrožující dítě na životě.  Přesná diagnostika využívající moderní ultrazvukové vyšetření, EKG a pulzní oxymetrii je zásadní pro strategii léčby včetně stanovení limitů fyzické zátěže, aby dítě nebylo vystaveno zvýšenému riziku komplikací nebo naopak zbytečnému omezení fyzických aktivit.