Prováděná vyšetření

Na našem pracovišti provádíme tato vyšetření:

Prenatální diagnostika vrozených srdečních vad a arytmií plodu

Toto specializované vyšetření provádíme u rizikových těhotných mezi 20. až 24.týdnem těhotenství.  Je zaměřeno na podrobnou anatomii srdeční včetně diagnostiky poruch srdečního rytmu plodu. 

Při zjištění srdeční vady je součástí vyšetření konzultace s rodiči zaměřená na životní prognózu a možnosti léčby srdeční vady. 

Dlouholetá  těsná spolupráce se specializovaným pracovištěm Dětského kardiocentra  Fakultní nemocnice v Praze Motole  je garancí  nejlepší možné léčby novorozence se srdeční vadou.  

V jakých případech by mělo být toto vyšetření provedeno ?

 • vždy při abnormálním nebo nepřehledném nálezu v rámci screeningového vyšetření  
 • při zjištění nepravidelnosti srdečního rytmu plodu
 • přítomnost jiné vrozené vývojové vady plodu
 • chromozomální vada plodu
 • přítomnost výpotku u plodu 
 • vícečetné těhotenství 

Existují též indikační rizikové faktory ze strany matky: 

 • metabolické vady -  cukrovka aj.
 • užívání léků v graviditě  
 • asistovaná reprodukce 
 • infekce v těhotenství  
 • autoimunitní onemocnění - systémový lupus erytematodes aj.
 • geneticky podmíněná onemocnění - Marfanův syndrom aj.

pozn: Výše uvedené indikace vychází z oficiálních doporučení gynekologicko-porodnických a kardiologických společností (ISUOG, AEPC, AHA, ČKS ). 

 

Diagnostika vrozených srdečních vad u dětí od narození do  18.roku věku včetně

Spektrum vrozených srdečních vad je velmi pestré, od nevýznamných srdečních šelestů až po velmi závažné vady ohrožující dítě na životě.  Přesná diagnostika využívající moderní ultrazvukové vyšetření, EKG a pulzní oxymetrii je zásadní pro strategii léčby včetně stanovení limitů fyzické zátěže, aby dítě nebylo vystaveno zvýšenému riziku komplikací nebo naopak zbytečnému omezení fyzických aktivit.

 

Diagnostika a léčba získaných srdečních onemocnění včetně arytmií 

V dětském věku se mohou vyskytovat závažná zánětlivá a nezánětlivá onemocnění srdce nebo poruchy rytmu, vyžadující odpovídající léčbu a režimová opatření. Součástí  naší péče jsou také  kardiologické kontroly dětí s nesrdečními onemocněními, která mohou v dlouhodobém časovém horizontu zatěžovat srdce a oběhovou soustavu (cystická fibróza, svalové dystrofie, Marfanův syndrom aj.)

 

Holterovská monitorace EKG / 24 - 48 hodin

Tato neinvazivní metoda umožňuje ambulantní monitoring srdeční frekvence  v případě podezření na poruchy rytmu, nejasných kolapsových stavech, bolestech na hrudi  apod. Je využívána  ke zhodnocení účinnosti zavedené antiarytmické léčby a v rámci pravidelných kontrol u dětí po operacích srdečních vad.

 

Diagnostika a léčba hypertenze u dětí a dospívajících

Vysoký krevní tlak se může vyskytovat již u dětí, ale především u dospívajících. Velmi často je spojen s rodinnou zátěží nebo obezitou. Vždy je však třeba vyloučit i jiné příčiny hypertenze ať srdečního či jiného původu. Poté zahajujeme režimovou a eventuálně farmakologickou léčbu.

 

Ambulantní monitoring  krevního tlaku /24 hod.

Tato neinvazivní metoda slouží k odlišení tzv. syndromu bílého pláště od skutečné hypertenze, zároveň umožňuje hodnocení krevního tlaku zvlášť v denní a noční době. Metoda je pravidelně používána ke kontrole účinnosti zavedené antihypertenzní léčby.

 

Preventivní vyšetření klidového EKG u sportovců

Dle vyhlášky MZ 391/2013 Sb. je u dětí , které organizovaně sportují ve sportovních oddílech, předepsáno provedení  klidového EKG při vstupním vyšetření.  Důvodem je snaha snížit riziko náhlé srdeční příhody během sportovní zátěže  u dítěte s  dosud nepoznanou srdeční patologií. Toto vyšetření nehradí zdravotní pojišťovny, cena činí 300,- Kč. 

Ve výjimečných případech lze na vyžádání provést  komplexní vyšetření sportovce obsahující fyzikální vyšetření, EKG a ultrazvukové vyšetření srdce. Cena činí  1500,- Kč.

 

Nadstandardní prenatální vyšetření srdce plodu 

Na vyžádání provádíme podrobné vyšetření srdce plodu mezi 20. až 24.týdnem těhotenství jako nadstandardní za přímou úhradu.